Kan Grupları Çocuğa Nasıl Geçer ?

Kusursuz Kan Grubu

Kan Grupları Çocuğa Nasıl Geçer ?
Kan Grupları Çocuğa Nasıl Geçer ? Sorusunun bütün cevaplarını burada bulabilirsiniz
Kan Grupları Çocuğa Nasıl Geçer  ?

 Kan Grupları Çocuğa Nasıl Geçer   ?

Sorusunun bütün cevaplarini burada bulabilirsiniz

Kan - Kan grubu
Kan grubu - Kan grubu/VP - Kan grupları

Kavramlar    Rh - Rh negatif - Rh pozitif
Kan Grupları Çocuğa Nasıl Geçer?

O Grubu    ORh+ - O Rh +
A Grubu    ARh+ - A Rh +
B Grubu    BRh+ - B Rh +
AB Grubu    AB Rh +
0 kan grubu bir baba ile B grubu bir annenin AB grubu çocuğu olur mu? Kan grubu O Rh + ve A+ birleşiminde doğan çocuğun kan grubu?


Kanın canlı yaşamı için önemi anlaşıldıktan sonra, kanama hallerinde kan nakli yapılmaya başlandı. Nakledilen bazı kanlardan sonra hastanın sağlık durumunda bozulmalar başlayınca, her kanın birbirine uymadığı anlaşılarak aralarındaki farklar araştırıldı ve kan grupları tesbit edildi. Çok sayıda kan grubu olmasına rağmen, kan nakli açısından önemli olan başlıca iki sistem vardır. Bunlardan birincisi A, B, 0 grupları diye bilineni, diğeri ise Rh faktörüdür. Birinci sistemi göre insanlar, A, B, AB ve 0 olmak üzere dört gruba ayrılır. Bunlar da, Rh faktörünün bulunup bulunmamasına göre kendi içlerinde Rh(+) ve Rh(-) olarak ikiye ayrılır. Sonuç olarak kan grupları açısından sekiz grup insan bulunmaktadır.

Bütün yapısal özellikler gibi kan grupları da kalıtımla belirlenir. Kalıtımla iletilen özellikler, baskın (dominant) ya da silik (resesif) özellik gösterir. Anne ya da babanın birinden baskın, diğerinden silik özellikte gen gelirse, çocuk baskın genin özelliklerini gösterirken silik özelikteki geni taşıyıcı olur ve üreme hücrelerinin yarısında bu genleri taşır. Eğer iki taraftan da baskın gen gelirse, çocuk bu iki genin karışımı tütründe özellik gösterir. Kan grupları açısından ayrıntısına girmeden, kısaca bahsetmek gerekirse, A ve B grupları eşit güçte baskın karakter taşırken, 0 grubu silik bir özellik göstermekte, aynı şekilde Rh(+) özelliği de baskın bir karakter taşımaktadır. Kan grupları belirleyen genler olduğu için, grubun zaman içinde değişmesi söz konusu değildir.

Kalıtım ve kan grubu konusunu bir örnekle ele alırsak, A Rh(-) grubundan biri ile 0 Rh(+) grubu taşıyan birinin birleşmesinden olacak çocukların kan grupları A Rh(+), A Rh(-), 0 Rh(+) ve 0 Rh(-) olabilir. Eğer tahlillerde bir hata yoksa bu çiftin çocukları B veya AB grubu olamaz. Eğer ortada B veya AB grubundan bir çocuk varsa, bu çocuğun o çiftin çocuğu olması mümkün değildir.

Silik karakter taşıyan kan gruplarında ihtimaller daha da azalmaktadır. Örneğin her ikisi de 0 Rh(-) olan çiftin çocukları da mutlaka aynı gruptan olacaktır.

Kan grupları, evlilikler aşamasında kan uyumsuzlukları açısından da önemli olmaktadır.

Kan uyumsuzluğu, AB0 gruplarında olsa da çok önem taşımamakla birlikte, Rh(+) erkekle, Rh(-) kadının çocuklarında ortaya çıkmaktadır. Eğer çocuk baba gibi Rh(+) kan taşırsa annenin kanında oluşan bağşıklık maddeleri çocuğun kanına zarar verir. Bu, çoğu zaman ilk gebelikte sorun yaratmaz, gebelik sayısı arttıkça, eğer her doğumdan sonra gerekli ilaç uygulanmazsa sorun olmaya başlar. Bu nedenle her çiftin çocuk yapmaya karar vermeden önce, ya da gebelik oluşur oluşmaz kan gruplarını belirletmeleri ve sonucu doktorlarıyla görüşmeleri yararlı olacaktır.

kan grupları kan grubu kan grupları çocuğa nasıl geçer anne baba kan grubuna göre çocuğun kan grubu bebeğin kan grubu kan gruplari kan grupları nasıl belirlenir kan grubu hesaplama anne babanın kan grubuna göre çocuğun kan grubu kan grupları nasıl oluşur


Herkesin bir kan grubu vardır. En sık kullanılan kan grubu sınıflaması A,B,O sistemi ve Rh sistemidir.

ABO sistemine göre, dört tip kan vardır. A,B,AB,O

Rh sistemine göre kan grubu iki çeşittir. Rh pozitif, Rh negatif

Kan grupları kromozomlar üzerindeki genlerle kodlanmıştır.

Her insanda, her kan grubu için iki tane gen bulunur. Her insanda ABO sistemi için iki gen, Rh sistemi için iki gen bulunur.

ABO sisteminde bulunan genler:

  • A grubu genleri ; AA veya AO
  • B grubu genleri ; BB veya BO
  • AB grubu genleri ; AB
  • O grubu genleri ; OO

O grubu genler, A veya B genlerine karşı çekiniktir. Bu yüzden bir insan hem A genini hem de O enini taşırsa kan grubu A olur. Bir insanın O kan grubundan olabilmesi için her iki geninin de O geninden olması gerekir.

Rh sisteminde bulunan genler:

  • Rh pozitif : DD veya Dd
  • Rh negatif : dd

D grubu genler D grubu genlere karşı çekiniktir. Bebeğin Rh negatif kan grubundan olabilmesi için her iki geninin de d grubu genlerden olması gerekir.

Bebeğin kan grublarını belirleyen genlerden birisi anneden, diğeri babadan gelir. Bu birleşmeyle bebeğin kan grubu belirlenir.

Örnekler:

Eşlerden biri AO, diğeri BO ise

Bebek: AO(A grubu), BO(B grubu), AB(AB grubu), OO(O grubu)

Yani bebek her dört gruptan olabilir.

Eşlerden her ikisi O grubundan ise, bebek sadece O grubundan olur.

Eşlerden her ikisi AO grubundan ise, bebek A veya O grubundan olur.

Eşlerden her ikisi BO grubundan ise, bebek B veya O grubundan olur.

Eşlerden birisi AB, diğeri AO grubundan ise, bebekleri A veya B grubundan olur.

Eşlerden birisi AB grubundan ise, diğer eş hangi gruptan olursa olsun çocukları O grubundan olmaz .

Eşlerden birisi Rh pozitif(Dd), diğeri Rh negatif(dd) ise, bebek Rh pozitif veya Rh negatif olur.

Eşlerden her ikisi de Rh pozitif(Dd) ise, bebeklei %75 Rh pozitif, %25 oranında Rh negatif olur.

Eşlerden her ikisi de Rh negatif(dd) ise, bebek kesinlikle Rh negatif olur.