Kan ve Kan Hastalıkları

Kusursuz Kan Grubu

Kan ve Kan Hastalıkları
Kan, vücudun organ ve dokularını besleyen ve atıkları uzaklaştıran yaşamsal bir sıvıdır. Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda 5-6 litre arası kan bulunur; toplam vücut ağırlığının % 7-8 ’ini teşkil etmektedir.
Kan ve Kan Hastalıkları

Kan, vücudun organ ve dokularını besleyen ve atıkları uzaklaştıran yaşamsal bir sıvıdır. Sağlıklı bir yetişkinin vücudunda 5-6 litre arası kan bulunur; toplam vücut ağırlığının % 7-8 ‘ini teşkil etmektedir.

Kan, hücresel elemanlar denen alyuvarlar, akyuvarlar, kan pulcukları ile besin maddelerini içeren plazma denen sarı sıvıdan oluşur. Kanın, yüzde ellisini kan hücreleri yüzde ellisini plazma oluşturur.

Kan hastalıkları ya kan hücrelerinin kemik iliğinden üretim sorunundan kaynaklanmaktadır veya üretilen hücrelerin değişik nedenler ile tüketilmesinden kaynaklanmaktadır.

Kan hastalıkları yani doğuştan gelen hastalıklar veya edinsel dediğimiz sonradan oluşan kan hastalıkları olarak ikiye ayrılır.

Doğuştan olan hastalıkların başında talasemi ve Hemoglobinopatiler, edinsel hastalıkların başında beslenme anemileri gelmektedir.

Kan hastalıkları iyi huylu ve kötü huylu olarak ta ayrılır. İyi huylu hastalıkların başın da başta demir eksikliği gibi, değişik kansızlık türleri var iken, kötü huylu hastalıkların başında değişik türleri olan kan kanserleri gelmektedir.

KALITSAL KAN HASTALIKLARI

- Talasemiler

Beta-Talasemi
Alfa – Talasemi
- Hemoglobinopatiler

Orak Hücreli Anemi
Diğer anormal hemoglobnopatiler
- Eritrosit Membran Defektleri

- Eritrosit Membran Defektleri

- Kalıtsal Demir Yükü (Hemokromatozis )

- Wiskott-Aldrich Sendromu

- Kalıtsal Kemik iliği yetmezlikleri

Fankoni Aplastik Anemisi
Diamond Blackfan Anemisi
Shwachman-Diamond Sendromu
Diskeratozis Konjenita
Ağır Konjenital Nötropeni
- Trombositopeniler

- Trombozis

- Von Willebrand hastalığı

- Hemofililer

- Myelofibrozis

- Polisitemi

- Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri


EDİNSEL KAN HASTALIKLARI

- Kemik iliği malign hastalıkları

- Lösemiler

Akut lösemiler
Akut Lenfoblastik Lösemiler
Akut Myeloblastik Lösemiler
Kronik Lösemiler
Kronik Myeloid Lösemi
Kronik Lenfositer Lösemi
- Edinsel Kemik iliği yetmezlikleri

Anemi
Nötropeni
Trmobositopeni
- Demir Eksikliği Anemisi

- Megaloblastik Anemiler

Vitamin B12 eksikliği
Folik Asit Eksikliği