El Yüz ve Kan Grubuna Göre Kişilik Analizi

Kusursuz Kan Grubu

Evet, Japonlar kan grubundan kişilik analizi yapmak ve değişik kan grupları arasındaki ilişki uyumunu tespit etmek konusunda oldukça yoğun bir çalışma içine girmişler. Hatta bu tespitler halk tarafından o kadar çok benimsenimiş ki, bizim burada birbirimize burç sorduğumuz gibi, onlar da orada insanlarla olan uyumları üzerine tahmin yürütmek için birbirlerine kan gruplarını soruyorlarmış. Ülkede, özellikle son yıllarda kan grubundan kişilik analizi üzerine pek çok kişisel gelişim kitabı bile basılmış. Biz de dedik ki şu konuyu bir öğrenelim, mantıklı bir şey miymiş görelim. Ve okuduktan sonra gerçekten de kişiliğinizle belirli paralellikler görmeniz oldukça muhtemel...

 

1. Öncelikle konunun bilimsel kısmını biraz açıklayalım;

Kan gruplarımız, kırmızı kan hücrelerimizin üzerinde yer alan antijenlerin tipine göre belirlenmektedir. A, B, AB ve 0 sembolleri, hücrelerimizin üzerinde bulunan antijen tiplerini ifade etmektedir. A grubu, A tipi antijen bulunduran; B grubu, B tipi antijen bulunduran; AB her iki antijen tipini de bulunduran ve 0 da antijen bulundurmayan kan grubunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

 

2. Bu sınıflandırmanın gerekli görülmesinin sebebi ise, bazı kan gruplarının birbirleriyle karışmasının insan sağlığı için ciddi sıkıntılar yaratabiliyor 

 

3. 1930 yılına gelindiğinde ise, Japon profesör Takeji Furukawa konuyu tıbbın tekelinden çıkararak, kan gruplarımızın kişiliklerimiz hakkında da pek çok şey söylüyor olabileceğini iddia eden bir makale kaleme almış!
Örneğin kan grubunuz 0 ise AB grubundan kan almak, kimi zaman ölüme kadar varabilen ciddi sağlık sorunları yaşanmasına sebep olabilir.

 

4. Kan grubunuzun aynı zamanda sağlığınız ve belirli hastalıklara yakalanma olasılığınız hakkında da çok çey söylediği düşünülüyor.
Bu günden sonra da "ketsuekigata" adı verilen bu kişilik analizleri Japon kültürünün kalbine yerleşmiş ve Japon gazete ve dergilerinde, tıpklı batının burç yorumları gibi günlük bir şekilde servis edilmeye başlanmış. Bugün ise kan üzerinden yapılan kişilik analizine dair kitapların çoğu, ülkede bestseller kategorisinde yer alıyor ve kan grubunuza göre size en uygun eş adayını bulan profesyonel çöpçatanlar mevcut...

 

İşte kan grubunuza göre, kişiliğinizin analizi;

A Grubu
Bir insanın kırmızı kan hücrelerinin üzerinde bulunan antijen tipi, aynı zamanda o insanın vücudunda hangi hormonun ne kadar salgılandığını da anlamamızı sağlıyor. Eğer kan grubunuz A ise, vücudunuzda yoğun miktarda kortizol ismi verilen stres hormonundan salgılanıyor olması muhtemel. Aynı zamanda bu grupla alakalı belirli hastalık riskleri de mevcut: Örneğin 0 ve B gruplarına nazaran %20 oranında daha yüksek mide kanseri riski ve 0 grubuna nazaran %5 daha fazla kalp hastalığı riski. Hep kötü şeyler söylemek olmaz, A kan grubu, sivrisineklerin pek sevdiği bir kan grubu değildir; bu kan grubuna sahipseniz yazlarınız diğerlerine göre daha rahat geçecektir.

En yaygın rastlanan kan gruplarından biri olan A grubu insanları, işbirliğini ve insanlara yardım etmeyi seven, hassas, zeki ve mükemmeliyetçi tiplerdir. İnsanlarla iyi geçinmeyi oldukça önemserler ve bu sebeple çoğu zaman duygularını olduğu gibi açık etmemeyi tercih ederler. Bu durum, onların kimi zaman insan içinde kendilerini rahatsız hissetmelerine ve utangaç ve içe dönük bir yapıya sahip olmalarına sebep olur. 

A grubu insanı oldukça gergin ve sabırsız olabilir; ancak kriz zamanlarında sakin kalarak sahip olduğu gücü açığa çıkarma yeteneğine de sahiptir. Sorumluluk bilinci ve çalışma disiplini gelişmiş olduğu için başarılı bir yaşama sahip olma ihtimali yüksektir. 

Bu tip, zaman zaman strese bağlı olarak uyku problemleri yaşayabilir. Stres, onların yaşamını oldukça etkileyen durumlardan bir tanesidir. Ayrıca sahip oldukları hassas yapı sebebiyle, en yaratıcı ve sanatçı ruhlu kan grubudur.

 

B Grubu

 

 

Eğer kan grubunuz B ise, 0 kan grubuna göre kalp hastalığına yakalanma riskiniz %11 daha yüksek. Ayrıca Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, kan grubu AB veya B olan kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinin daha fazla olduğu ispatlanmıştır.

 

 

Dünya nüfusunun 3'te birini oluşturan B grubu insanları, tüm kan grupları arasında en dengeli insanlar olarak kabul edilir. Gündelik işleri halletmek konusunda üstün bir yeteneğe sahip, düşünceli ve hassas insanlardır. Aynı zamanda hırslı ve liderlik kabiliyeti yüksek tipler olan B insanları, yaptıkları planları ve kafaya koydukları işleri en ince ayrıntısıyla düşünür, mantıklı olanın peşinden giderler. 

İyi bir konsantrasyon seviyesine ve hedef odaklı düşünme alışkanlığına sahiptirler. Bireyselliklerine düşkün, işbirliği yapmaya çok sıcak bakmayan tiplerdir; her şey onların kurallarına uygun gerçekleşmelidir. Duygularından çok düşüncelerine odaklı oldukları için kimi insanlarca aşırı soğuk ve ciddi bulunabilirler.

 

AB Grubu
AB kan grubuna sahip olan insanların kalp hastalığına yakalanma oranı, kan grubu 0 olanlara göre %23 oranında daha yüksektir. Ayrıca AB kan grubuna sahip hamile bir kadının, pre-eklampsi adı verilen tansiyon problemlerini yaşaması daha olasıdır. 

"Neurology" adlı dergide yayımlanan bir başka ilgi çekici çalışmaya göre ise, AB kan grubuna sahip insanlar diğerlerine göre hafıza, dil ve konsantrasyon konusunda %82 oranında daha çok sıkıntı yaşamaktadır.

 

 

En nadir rastlanan kan grubu olan AB'nin insanları oldukça popüler tiplerdir. Kırmızı kan hücrelerinde hem A, hem de B antijenleri bulunduğu için, karakterlerinin bir kısmını bu kan gruplarına ait özellikler oluşturabilir. Örneğin AB insanları hem çekingen, hem de canayakın olabilirler.

AB'lerin belki de en kıskanılası özellikleri, küçük şeyleri kafaya takmayan yapılarıdır. Hareketli ve heyecanlı bir yaşam sürmeyi seven, manevi dünyaları zengin insanlardır.

AB kan grubuna sahip insanlar her ne kadar sorumluluk bilincine sahip, güvenilir insanlar da olsalar, çok fazla soru sorulmasından ve emir verilmesinden hoşlanmazlar ve işleri kendi bildikleri yolla halletmek isterler. Ve son olarak maalesef tıpkı A'lar gibi, onların da çoğu zaman stresle başları derttedir,

 

0 Grubu

Araştırmalara göre 0 kan grubuna sahip insanların ülsere, koleraya ve çeşitli kas rahatsızlıklarına yakalanma riskleri daha yüksektir. Bununla beraber, pankreas kanserine en ender rastlanan kan grubu da 0'dır. Son olarak, eğer kan grubunuz 0 ise, sivrisinekleri üzerinize çekme olasılığınız, kan grubu A olanların iki katı kadardır.

 

 

En sık rastlanan kan gruplarından bir başkası olan 0'ın insanları özgürlüğüne düşkün tiplerdir. Hem liderlik kabiliyetine sahiptirler, hem de yalnızlığı oldukça severler. Öz güvenleri yüksek, cesur insanlardır fakat aynı zamanda insanların düşüncelerine önem vermeyi de ihmal etmezler. 

0'lar aynı zamanda sezgileri ve konsantrasyon becerileri kuvvetli tiplerdir ancak çabuk pes etme huyuna sahip oldukları için maalesef pek güvenilir tipler değildirler.

Ancak güvenilmez yapılarının, 0'ların tek olumsuz özelliği olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmaz. Çünkü onlar oldukça enerjik, sosyal, girdiği ortamda ilgi odağı olan tiplerdir ve stresle alakalı çok büyük bir problemleri yoktur. Ancak fiziksel olarak aktif oldukları zaman kendilerini çok daha iyi hissettikleri de bir gerçektir.

 

Kan grupları arasında ilişki uyumluluğu;