KUSURSUZ KAN GRUBU

Kusursuz Kan Grubu

Allah insanı mükemmel şekilde yaratmış ve buna uygun şekilde dizayn
etmiştir. İnsanda eşi benzer olmayan bir mekanizma var etmiştir. İnsandaki
bu mekanizmanın bozulması için ekstra çaba harcanması veya dışarıdan
müdahale edilmesi gerekir. Genetik hastalıklar, ağır zehirlenmeler, kaza
sonucu oluşan fiziksel ve psikiyatrik travmalar, iç ve dış faktörler hariç. Bu
mekanizmayı ayakta tutmak için beslenmede ölçülü olup aşırıya
kaçmamak, kan gruplarımıza göre beslenmeyi öğrenmek ve sıvı dengemizi
gereken düzeyde muhafaza etmek gerekir. Kan grubumuzun hangi hastalık risklerini
taşıdığını ve hasta olmadan önce müdahalede bulunmak ve hastalık başlamadan oluşmasını
engellemek bizim için çok büyük bir nimettir. Bize zararlı ve bizim metobolizmamızı olumsuz
etkileyecek beslenme şeklinden kaçınmak, aşırıya kaçan eylem ve davranışlarımızı disipline
ederek kusursuz ve sağlıklı bir hayat yaşaması için bedenimize fırsat sunmamız gerekiyor. Bu
noktada yeterli olmak adına kan grubuna göre aile hekimliğinin de bize çok fazla fayda
sağlayacağını ve toplumsal olarak bizi büyük yanlış ve hatalardan koruyacağına inanıyorum.
Kanın tek kaynağı insandır. Yaşamsal sivimiz ve yaşamak için olmazsa olmazimiz kandır.
Kanımızı ve kan grubumuzu çok iyi tanıyan, bilen, bütün hastalıkları ön görebilen uzmanlar, bize
kan grubuna göre Aile Hekimliğinin kurulmasının çok önemli olduğunu anlatıyor.
Kan grubunu bilmeden, öğrenemeden bu hayattan göç eden birçok insan var. Bu da ortada çok
büyük bir eğitim ve sağlık sorununun olduğunu ortaya koymaya yetiyor.
Kan ve insan bir bütün olmalı. Herkes kan grubunu bilmelidir. Hatta bunun ne kadar önemli,
gerekli olduğunun öğretilmesi ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı çalışmalar başlatmalıdır.
Bütün araştırmalar, hastalıklarda kan grubunun büyük rol oynadığı konusunda hemfikir. Aile
Hekimliği, kan grubuna göre oluşturulup çocukların kan grubunu küçük yaşlarda öğrenip
hastalıkların önceden öğrenilmesi insan sağlığı için çok önemlidir. Çünkü kanser, şeker, böbrek
yetmezliği, kalp rahatsızlıkları gibi hastalıklar kan grubuna göre önceden teşhis edilebilir.
Ben küçük yaşta hangi hastalıklarla karşılaşacağımızı öğrenmeli ve bunun için önlem almamız
gerektiğini üstüne basarak anlatmak istiyorum.

İnsan eğer çocukluktan bunun bilincinde olursa daha sağlıklı ve daha dinamik bir hayat
yaşayacaktır.
İlkokuldan başlayarak çocuklarımıza kan gruplarını öğretmek, ilerde muhtemel karşılaşacağı
hastalıkları bilerek daha sağlıklı ve daha başarılı daha kusursuz bir hayat yaşamasına çok büyük
yardım olacaktır.